Regler

Våra regler på City Gym

Läs reglerna på engelska här.

Vänligen läs igenom våra regler som gäller på våra gym för att alla som tränar. Det skapar trygghet och trivsel vilket ger en bättre träningsupplevelse.


 1. Du ska alltid registrera din bricka även när det är bemannat på gymmet. Om du har glömt brickan vänder du dig till personalen för att göra en manuell registrering i receptionen. Vid gymkontroll ska du alltid kunna uppvisa din bricka.  Brickan är personlig vilket innebär att du inte får släppa in någon i våra lokaler. Det betyder också att endast betalande medlemmar får vistas i gymmet. Om du bryter mot regeln kommer en straffavgift på 1 000 kronor krävas av dig samt en avstängning. Om någonting skulle hända i lokalerna kan du som släppt in någon obehörig ställas till ansvar för detta.

 2. Träna i kläder som är lämpade för inomhusträning och använd inomhusskor. RENA inneskor på gymmet, utomhusskor ute!  Det är inte tillåtet att träna med bar överkropp, i strumplästen eller barfota på grund av hygienskäl. Använd alltid rena träningskläder för allas trivsel.

 3. Utrustning och redskap ska hanteras varsamt för att undvika skadegörelse och obehagligt höga ljud. Efter användning ska utrustningen och redskapen alltid hängas eller läggas tillbaka på dess plats. Torka av konditionsmaskiner och träningsmaskiner med papper och rengöringsspray efter användning.

  

Personer som inte sköter hanteringen av vikter, skivstänger eller dylikt riskerar 1 månads avstängning med full betalning till verksamheten.


 4. Du ska visa hänsyn, inte föra oväsen och du får inte skräpa ner på City Gym. Lämna inte dina skor eller vattenflaska i lokalen. Lämna gymmet i det skick du vill finna det. Om något i gymmet går sönder eller om du upptäcker trasig utrustning ber vi dig kontakta personalen. Rengöra maskiner och träningsutrustning efter du använt dem. 

 5. Du ska alltid se till att ytterdörren är stängd och låst när du lämnar City Gyms lokaler. 
Vid problem eller akuta situationer ska du ringa jourtelefonen 0221-711 91

 6. Flytande magnesium är tillåtet, inte kalk.

 7. Släng ditt skräp och tomburkar i respektive papperskorgar.

 8. Alla vill vi trivas och ha det trevligt på gymmet. Använd ditt sunda förnuft. Respektera dina medtränande och håll en rimlig ljudnivå.

 9. Fotografering, filmning och selfies på gymmet. Tänk på att andra kanske inte vill vara med på bild eller film. Fråga först eller se till att bara du är i bild.

 10. Sist men inte minst - kör med en vänlig stil och ha kul!

 

 

Autogiro Avtal

Avtal gällande medlemskap Privatpersoner/företag och City GYM KAK AB

Medlemskap tecknas tillsammans med City Gym i KAK AB

Med val av månadsavtal via autogiro gäller minst 12 månader. Helårsavtal gäller 12 månader.
 

Medlemskap

Medlemskapet i City Gym är av ideell natur och innebär inte medlemskap i en förening utan enbart ett yttre tecken på gemenskap som delas av de som utövar aktiviteterna inom City Gym. Minimiåldern för att teckna ett medlems avtal är 18 år. 

För tränande som ej fyllt 18 år förutsätts att målsman tecknar medlems avtal för dennes räkning. Medlemskapet är personligt och går inte att överlåtas till annan juridisk person.

 

Medlemskort samt ändring av namn, adress och telefon

Medlem som besöker City Gym för träning skall varje gång vid inträdet registrera gymkortet vid kortcentralen, detta för att City Gym vid t ex brand snabbt ska kunna ta fram listor på hur många och vilka som vistas i lokalen. 

Om medlem förlorat sitt medlemskort skall detta omgående meddelas till City Gym som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en avgift, nuvarande avgift 100 kr,

Medlem bör omgående underrätta City Gym vid ändring av medlemmens namn, adress, mail eller telefonnummer.

 

Avtalstid och uppsägningsregler

Autogiroavtalet löper tillsvidare efter den första 12-månadersperioden om inte medlemmen säger upp avtalet. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte mellan den 27–30 dagen i månaden.

 Alla träningsavgifter erläggs i förskott.

Vid uppsägning av avtalet gäller följande:

Uppsägning av autogiroavtalet görs senast den 15:e månaden innan önskat avslut på vår uppsägningsblankett på City Gyms hemsida.

Avtal utan bindningstid löper vidare med 2 månader tillsvidare med minimum 1 månads uppsägningstidstid.

Frysning av kort kan endast göras vid långvarig sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg.

 

 

Hälsotillstånd

Varje medlem och dennes gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i aktiviteterna på City Gyms anläggningar.

 

Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall mm

City Gym ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning eller för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. City Gym ansvara inte för personskador åsamkat p.g.a. olycksfall eller till följd av annans medlems eller besökares agerande eller härpå. City Gym rekommenderar till följd av ovanstående medlemmar och övriga besökare att teckna olycksfallsförsäkring och hemförsäkring.

 

Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning tills betalning sker. 

Vid tre missade autogirobetalningar har City Gym rätten att avsluta autogirodragningarna och debitera den återstående skulden som är kvar på bindningstiden med faktura.

Om medlem med autogiroavtal ej uppfyller kraven på täckningsreservation på bankkontot debiteras en autogirokostnad på 47,70 samt en faktureringsavgift på 80 kr.

City Gym förbehåller sig rätten att utan angivande avbryta avtalet. Uteslutning sker av medlem utan återbetalning av eventuell innestående tid eller liknande förskotts betalda avgifter.

Avstängning av medlem är möjlig, upp till tre månader om ordningsregler bryts samt att det personliga kortet nyttjas av annan person än medlemmen, månadsavgiften tas ut även vid avstängning fram till bindningstidens slut.

 

Prisändringar

Månadsavtalen via autogiro är skyddade mot alla slags prishöjningar under den första 12-månaders perioden.

Därefter kan prishöjning ske för månadsavtalen som rullar vidare om prishöjning meddelas minst 45 dagar i förväg. 

Prishöjning meddelas på alla City Gyms anläggningar, hemsidan och Magazin24 (gratis tidning till KAK s hushåll).

Prishöjningar som beror på förändringar av mervärdeskatten, alternativt andra utgifter beslutade av myndigheter är ej inbegripna i ovanstående reservation. Vid tecknande av årskorts-avtal är medlem skyddad för eventuella prishöjningar under gällande löptid. Förskotts betalda träningskort kan inte ändras i efterhand.

 

Praktiska ändringar

City Gym förbehåller sig rätten att företaga ändringar av öppettiderna. 

City Gym har rätt att vidtaga ändringar i lokalerna eller beträffande utrustningarna. 

City Gym förbehåller sig rätten att stänga viss del eller hela gymverksamheten och dylikt vid större reparations-underhållsarbeten. Medlemmar hänvisas då till övriga City Gyms anläggningar.

Ett trivsamt gym för alla målgrupper

Söker du efter ett trivsamt gym för personlig träning är City Gym rätt val för dig. Vi erbjuder personliga coacher, Milonträning och en högkvalitativ maskinpark. Bli medlem redan idag hos ett av våra fyra gym